labut.jpg - 1504 Bytes
Kamdeš?! - Lemura + Ti3, Konference sociálního podnikání BE IN KARLIN, 1.4. 2016