sbirka.jpg - 1504 Bytes
Rýmy jsou šprýmy
a psaní básní hrou
hra je vše
a vše je hra
hra je i není
a proto se smějme
smějme
i tím se leccos
mění